Facebook Pixel Code

ALTERNATIVNI IZVEŠTAJ KOMITETU ZA EKONOMSKA, SOCIJALNA I KULTURNA PRAVA (2005)

Alternativni izveštaj

Zaključna razmatranja

Koalicija NVO koju su činili Centar za prava deteta, Beogradski centar za ljudska prava, Grupa 484 i ASTRA sačinila je alternativni izveštaj o implementaciji Međunarodne konvencije o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima u Srbiji i Crnoj Gori. Izveštaj je predstavljem pred Komitetom za ekonomska, socijalna i kulturna prava 13 maja 2005. godine. Nakon zasedanja, Komitet je objavio preporuke u odnosu na državni izveštaj, uzimajući u obzir situaciju predstavljenu u alternativnom izveštaju NVO koalicije.

PREUZMI

Ostavite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Scroll to Top