Facebook Pixel Code

Aktuelni psiho-socijalni izazovi u borbi protiv trgovine ljudima

NVO ASTRA – Akcija  protiv trgovine ljudima organizovala je Međunarodnu konferenciju Aktuelni psiho-socijalni izazovi u borbi protiv trgovine ljudima 15. marta u Beogradu. Konferencija je održana u cilju isticanja aktuelnih izazova u borbi protiv trgovine ljudima o kojima se retko govori među profesionalcima i donosiocima odluka. Kao rezultat diskusije preko stotinu domaćih i stranih eksperta biće prikupljene preporuke za uspešnije suzbijanje trgovine ljudima i brži i lakši oporavak žrtava ovog oblika kriminala.

Konferenciju su otvorili šef političke sekcije Delegacije Evropske unije u Srbiji, Luka Bjankoni, nacionalni koordinator za borbu protiv trgovine ljudima, Mitar Đurašković i koordinatorka ASTRE, Tamara Vukasović. Nakon svečanog otvaranja, na dva odvojena panela učesnici konferencije bavili su se pitanjem iregularnih migracija i povezanosti ovog fenomena sa trgovinom ljudima, te pitanjem adekvatnog pristupa psihoterapijskom radu sa osobama koje su uspele da se izvuku iz lanca trgovine ljudima.

Aktuelizovan viznom liberalizacijom, visokom stopom nezaposlenosti i siromaštvom, problem iregularnih migracija sve je više prisutan u našoj zemlji. Iregularni migranti prepoznati su kao osobe izložene većem riziku od trgovine ljudima, kako zbog nelegalnog statusa i rada na crno, tako i zavisnosti od osoba koje organizuju njihov odlazak u zemlju destinacije. U takvoj poziciji se mogu naći svi migranti čiji je broj prema međunarodnim procenama dosegao jednu milijardu ljudi. Na ASTRINOJ konferenciji o svojim iskustvima o povezanosti fenomena trgovine ljudima i migracija govorili su predstavnici organizacija iz zemalja sa migracione rute Turska – Grčka – Makedonija – Srbija – Hrvatska – Nemačka. Takođe, primere dobre prakse predstavio je predstavnik Irskog Centra za prava migranata, Pablo Rojas Kapari.

Panel o psihoterapiji žrtava trgovine ljudima obuhvatio je prezentacije pristupa psihoterapijskom radu u okviru različitih teorijskih pravaca – psihoanalitičkog, humanističkog, biheviorističkog i konstruktivističkog, a pored individualnih, prezentovane su i grupne i porodične metode rada. U interaktivnim sesijama, predstavnici ASTRA mreže terapeuta razmenili su iskustva u radu sa žrtvama ove vrste nasilja sa svetskim stručnjacima poput dr. Majkla Korzinskog, nezavisnog eksperta iz Velike Britanije i dr Meri C. Burk sa Karlov univerziteta u Sjedinjenim Američkim Državama. Na ovaj način podstaknuta je nadgradnja kapaciteta domaćih stručnjaka za pružanje pomoći žrtvama trgovine ljudima, a time i olakšan proces njihovog oporavka i društvene reintegracije.

Konferencija se sprovodi u okviru projekta Nisu na prodaju! Izgradnja konsenzusa u borbi protiv trgovine ljudima u Srbiji koji se realizuje uz podršku Evropske Unije kroz program Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava (EIDHR).

Ostavite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Scroll to Top