Facebook Pixel Code

Ženske OCD iz regiona u poseti institucijama EU uz podršku organizacije Kvinna till Kvinna

U organizaciji švedske organizacije Kvinna till Kvinna, od 24. do 28. aprila, u Briselu su se održali sastanci ženskih OCD iz Albanije, BiH, Crne Gore, Makedonije, Srbije i Kosova sa predstavnicima evropskih institucija i OCD iz Evrope. Tema sastanaka je bio proces pridruživanja zemalja Zapadnog Balkana Evropskoj Uniji i učešće žena i poštovanje rodnih politika u tom procesu. Između ostalog, predstavnica ASTRE se sastala sa: Charlotte Isaksson, savetnicom za rodnu ravnopravnost pri Supreme Allied Commander Europe – SACEUR , Tatiana Mrazikova, šefica odeljenja za proširenje i ekonomska pitanja pri Evropskom Parlamentu, Andre de Munter, politički analitičar za pitanja Zapadnog Balkana, Turske i politike proširenja EU, zatim sa Joanna Mycock, generalnom sekretarkom Evropskog ženskog lobija, Karen Burbach zaduženom za pitanja ljudskih prava i Karlijn Slegers, Policy Officer u Evropskom Parlamentu, Jozom Radosem, članom Evropskog Parlamenta iz Hrvatske, kao i Clive Rumbold EEAS. Takođe, predstavnice iz Srbije su imale bilateralni sastanak sa Konstantinos Niafas (Policy Officer iz Generalnog direktorata za proširenje EU).
Ovom prilikom predstavnice organizacija iz regiona su posetile Evropski Parlament- odeljenje koje se bavi ženskim pravima i rodnom ravnopravnošću, European Women’s Lobby , kancelarije Kingdom of the Netherlands Mission to the UN

 

Scroll to Top