Facebook Pixel Code

15 godina Evropskog broja za nestalu decu 116 000

Organizacija Missing Children Europe 15. februara obeležava 15. godišnjicu 116000 telefonskih linija koje imaju za cilj da obezbede besplatnu 24/7 podršku porodicama i samoj deci u slučajevima nestanaka ili otmica dece. Od pokretanja prvog broja 2007. godine do danas operateri telefonskih linija širom Evrope odgovorili su na preko 2 miliona poziva i pružili podršku u više od 70 hiljada slučajeva nestale dece.


Kao odgovor na povećanje broja nestale dece i manjkavosti sistema potrage, NVO ASTRA je 2012. godine, u saradnji sa Missing Children Europe, uvela jedinstveni evropski broj 116000 za nestalu decu u Srbiji.

Od osnivanja marta 2012. do decembra 2021, ASTRA je primila 3.889 poziva na broj 116000, i na osnovu njih mapirala 123 slučajeva nestale dece  (75 devojčica (61%) i 48 dečaka). Skoro svi prijavljeni slučajevi su pozitivno rešeni.


 “Dežurna linija od 116 000 je više od telefonskog broja. Dežurne službe za nestalu decu igraju ključnu ulogu u obezbeđivanju praćenja svih slučajeva, kako bi sva deca, kao i njihovi roditelji ili drugi staratelji, imali pristup besplatnoj i trenutnoj psihološkoj, pravnoj i administrativnoj podršci. Stabilno finansiranje rada 116000 telefonskih linija od strane država članica omogućava našim službama da nastave da pružaju kvalitetne usluge koje su potrebne i predstavljaju signal istinske posvećenosti zaštiti prava sve dece i sprečavanju njihovog nestanka.”

Maud de Boer-Buquicchio, predsednica organizacije Missing Children Europe

Brojem od 116 000 upravljaju nacionalne organizacije specijalizovane za slučajeve nestale dece. U mnogim zemljama njih čine profesionalci i obučeni volonteri koji se bave prevencijom i praćenjem slučajeva nestale dece, kao i pružanjem psihološke podrške i pravne pomoći porodicama dok policija traga za njihovim nestalim detetom. Oni pomažu porodicama da se snađu u složenosti sistema, uključujući nošenje sa iznenadnom medijskom pažnjom u koja može doći sa slučajem, i blisko sarađuju sa organima za sprovođenje zakona, službama za zaštitu dece i drugim relevantnim akterima. U većini zemalja, telefonske linije 116000 takođe nude pristup svojim uslugama preko društvenih mreža i drugih platformi za četovanje.

Missing Children Europe poziva EU i države članice da unaprede sisteme zaštite dece i ispune očekivanja Evropskog kodeksa elektronskih komunikacija i strategije EU o pravima deteta, pružajuči podršku dežurnim 116 000 linijama za nestalu decu, kroz stabilno finansiranje i izgradnju kapaciteta. To bi im pomoglo da razviju raznovrsnije puteve komunikacije sa korisnicima i učinili liniju dostupnijom krajnjim korisnicima.


Nažalost, 116 000 SOS linija za prijavljivanje nestanaka dece u Srbiji još nijednom nije podržana iz budžetskih sredstava Republike Srbije. Sve vreme fukcioniše volonterski, tj. na njoj dežuraju SOS konsultatkinje Tima za podršku žrtvama trgovine ljudima. Tako da imamo paradoksalnu situaciju da dve licencirane linije od strane države, ta sama država nikad nije finansijski podržala. SOS linija za žrtve trgovine ljudima se finansira projektno iz inostranih fondova.


„Prečesto se dešava da su nestala deca ispod radara. Posao koji Missing Children Europe radi u ovoj oblasti više od jedne decenije je od velikog značaja – pomaže svojim članicama da izgrade kvalitetnu uslugu 116 000 za prevenciju i reagovanje u slučajevima nestale dece. U svakom slučaju nestalog deteta, postoji dete koje je žrtva i koje je u opasnosti od ozbiljnih povreda svojih prava.

Deca su aktivni i ravnopravni članovi naših društava i imaju svoja prava. Ulaganje u decu znači ulaganje u budućnost i održivost naših demokratija. Stoga nam je potrebna veća svest, veća vidljivost, bolje usluge podrške i koordinisani odgovori na tragediju nestale djece na nacionalnom i evropskom nivou. Komisija je spremna da udruži snage sa Missing Children Europe i njenim članicama, kako bi pomogla da se efikasno spreči i odgovori na ovaj previše rasprostranjen fenomen.“

Dubravka Šuica, potpredsednica Evropske komisije za demokratiju i demografiju

Ostavite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Scroll to Top