Facebook Pixel Code

116000 NA PUTU: Sastanak sa Helenom Molander

Predstavnice Astre su tokom  boravka u Helsinkiju (Finska)  na Generalnoj skupštini Evropske NGO platforme za borbu protiv trgovine ljudima − LA STRADA International, imale zadovoljstvo da se 21. juna sastanu sa Helenom Molander,  poznatom advokaticom i ekspertkinjom za prava deteta, kao I dugogodišnjom aktivistkinjom za borbu protiv svih oblika nasilja I eksplotacije dece. Helena je u periodu od 1981. do 2004. obavljala funkciju Ombudsmana za dečija prava u Finskoj. Dva puta je, u periodu između 2012. I 2016. uspešno odbranila prava dece pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu.

U Helsinkiju, Helena vodi organizaciju Children’s Fundamental Rights (Lasten perusoikeudet ry) u okviru koje od 2015. godine funkcioniše jedinstveni Evropski broj za nestalu decu 116 000, kojim Astra u Srbiji koordinira od 2012.godine.[1] Cilj ovog SOS telefona je da, po prijemu prijave nestanka, osigura trenutnu akciju usmerenu na uspešan pronalazak deteta, što podrazumeva pomoć policiji u vršenju potraga, kao i podršku porodici čije je dete nestalo. Kao članicama mreže Missing Children Europe[2], susret je bio prilika da se razmene iskustva u vođenju jedinstvenog Evropskog broja za nestalu decu,  govori o preprekama na koje u svom radu nailazimo, načinima njihovog prevazilaženja, kao I potencijalnoj budućoj saradnji.

____________________________________________

[1] Astra – akcija protiv trgovine ljudima od 2012. godine vodi jedinstveni Evropski broj za nestalu decu 116000, jedini takve vrste u Srbiji, uz izdatu dozvolu za korišćenje numeracije od strane Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge.

[2] Missing Children Europe okuplja organizacije iz 32 zemlje Evrope koje vode SOS telephone za nestalu decu (116000) koji je besplatan I dostupan 24/7.

 

Scroll to Top