Facebook Pixel Code

116000 – Jedinstveni Evropski broj za nestalu decu od sada i u Srbiji

Beograd, 25. maj 2012 – Zadovoljstvo nam je da vas povodom Međunarodnog dana nestale dece, 25. maja, obavestimo da je Republicka agencija za elektronske komunikacije (RATEL) Rešenjem br.1-01-345-20/12-1 od 17.05.2012.godine dodelila NVO ASTRA na korisćenje jedinstveni Evropski telefonski broj za nestalu decu „116000“, čime će usluge ovog broja uskoro postati dostupne i u Srbiji. Srbija na taj način postaje prva zemlja Jugoistočne Evrope van EU u kojoj će broj 116000 biti operativan, pridružujući se grupi od 16 evropskih zemalja u kojima je ovaj vid pomoći roditeljima/starateljima i nestaloj deci već dostupan. Inicijativa uvođenja 116000 telefonskog broja za nestalu decu u Srbiji rezultat je saradnje NVO ASTRA – Akcija protiv trgovine ljudima sa Centrom Jugoistočne Evrope za nestalu i eksploatisanu decu (SEEC) sa sedištem u Atini.

Osnovne usluge koje se pružaju putem 116000 Evropskog telefonskog broja za nestalu decu su primanje prijave o nestanku deteta i njeno prosleđivanje policiji, pružanje podrške roditeljima/starateljima nestalog deteta, kao i pružanje dodatne podrške policiji u istrazi. U obavljanju ovih aktivnosti, nevladine organizacije koje vode jedinstveni Evropski broj na nacionalnom nivou sarađuju međusobno, kao i sa policijom i drugim organizacijama koje se bave nestalom decom. Međunarodna saradnja u ovoj oblasti je od posebne koristi, budući da nepostojanje nekadašnjih oblika granične kontrole između zemalja EU olakšava transport nestale dece sa teritorije jedne države članice u drugu i samim tim njihov pronalazak čini manje verovatnim. Liberalizacijom viznih režima ovaj problem aktuelizovan je i kod nas.

Telefonska linija za nestalu decu biće dostupna 24 sata dnevno, sedam dana u nedelji. Na pozive upućene na broj 116000 će se javljati saradnici obučeni za pružanje pomoći roditeljima nestale dece, koji će primati informacije od građana o slučajevima nestanka i, uz njihovu saglaasnost, prosleđivati ih policiji i drugim nadležnim državnim organima.

Osim dodatne podrške policiji u istrazi slučajeva nestanka dece, NVO ASTRA će, zahvaljujući dugogodišnjem iskustvu stečenom u radu sa žrtvama trgovine ljudima i izgrađenim mrežama kontakata sa relevantnim organizacijama u zemlji i inostranstvu, putem broja 116000 pružati usluge psihološke i druge adekvatne vrste pomoći roditeljima nestale dece, odnosno upućivati ih na odgovarajuće institucije i pomoći im u komunikaciji sa njima. U slučaju da se nestalo dete nalazi na teritoriji strane države ovaj vid pomoći je od posebnog značaja, usled postojanja jezičke barijere i nemogućnosti roditelja da nesmetano komuniciraju sa policijom u zemlji u kojoj se njihovo dete potencijalno nalazi. Pružanje podrške i pomoći biće obezbeđeno i samoj deci po pronalasku i povratku u porodicu.

U Srbiji se godišnje zabeleži oko sto slučajeva nestanka dece. Ipak, prema sadašnjoj proceduri, nalog za potragu za detetom se ne izdaje dok ne prođe 24 sata od nestanka, uprkos tome što istraživanja pokazuju da su prvi sati po nestanku deteta najznačajniji za njegovo uspešno pronalaženje. Zato je važno da roditeljima širom Evrope na raspolaganju stoji jedinstveni Evropski broj 116000, koji se lako pamti i koji osigurava trenutnu akciju u slučaju nestanka deteta.

Podršku NVO ASTRI u procesu uvođenja jedinstvenog Evropskog broja za nestalu decu dala je i kompanija Vip kroz novogodišnju donaciju od 2 miliona dinara, koja je delom poslužila za kupovinu moderne telefonske centrale neophodne za paralelan rad dve telefonske linije – Evropskog broja za nestalu decu 116000 i SOS telefona namenjenog za pomoć žrtvama trgovine ljudima.

NVO ASTRA je organizacija koja već više od deset godina uspešno vodi SOS telefon kao deo programa podrške i pomoći žrtvama trgovine ljudima u procesu oporavka i reintegracije. Potrage za nestalim licima za koje se sumnja da su nestala u lancu trgovine ljudima predstavljaju važan segment rada ASTRE, koji se ostvaruje u saradnji sa policijom. Zahvaljujući razgranatoj mreži saradničkih organizacija u celom svetu i rasterećenosti u pogledu brojnih zahteva formalizovane i birokratizovane komunikacije, koji su karakteristični za državne organe, ASTRA je često u prilici da osobe nestale u lancu trgovine ljudima identifikuje, pronađe i skloni na bezbedno mesto.

Preuzimanjem operativnosti jedinstvenog Evropskog broja za nestalu decu 116000 u Srbiji, NVO ASTRA dalje proširuje svoje aktivnosti i na taj način aktivno doprinosi jačanju kapaciteta za borbu protiv fenomena nestanka dece na nacionalnom, regionalnom i medjunarodnom nivou.

Ostavite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Scroll to Top