Facebook Pixel Code

Improving Outcomes for Children in the Serbian Justice System (CRIS)

In the beginning of February, ASTRA has, together with two partner organizations, the International Rescue Committee from Athens and Belgrade-based Child Rights Centre, started implementing a two-year project Child Rights in Serbia – Improving Outcomes for Children in the Serbian Justice System (CRIS) that aims to improve outcomes for children in contact with the law (CiCL) in the Republic of Serbia (RS) through systematic application of the rights of the child and evidence-based supports in legal proceedings.

Direktni korisnici projekta su stručnjaci angažovani u postupcima koje sprovode javne institucije  a odnose se na maloletnike, studenti prava, kao i deca i njihovi roditelji/staratelji. Odnosno, unapređenje njihovih znanja i praksi koje koriste u postupcima koji uključuju ili se odnose na decu. Poseban fokus projekta stavljen je na unapređivanje tretmana i položaja dece žrtava ili svedoke trgovine ljudima, dece bez pratnje, kao i dece koja nisu prepoznata kao žrtve ili svedoci, a na neki način su uključeni u sudske procese; kao i podizanju svesti dece o njihovim pravima u pravosudnom sistemu. Sam proces učenja i razvijeni didaktički materijali biće primenjivi i na druge grupe dece u kontaktu sa zakonom. Ovi materijali biće razvijeni na osnovu dubinske analize postojećeg zakonodavnog okvira pravosudnog sistema, njegove usklađenosti za pravima deteta i primene u praksi. Ova analiza uključiće i preporuke za njegovo unapređenje i kasniju distribuciju tog znanja relevantnim akterima u pravosuđui šire.

Projekat je podržan od strane 2014-2020 programa Evropske unije “Prava, jednakost i građanstvo” (Rights, Equality and Citizenship – REC).

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Scroll to Top