Facebook Pixel Code

Hrist1na

Treći dijalog o pravima deteta „Srbija po meri deteta – infrastruktura i izazovi u sprovođenju”

Centar za prava deteta, uz podršku Misije OEBS-a u Srbiji, organizovao je treći u nizu dijalog „ Srbija po meri deteta – infrastruktura i izazovi u sprovođenju“ u okviru projekta „Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva da adekvatno doprinose ispunjavanju obaveza Srbije u oblasti deteta“, 12. decembra 2022. Dijalog je okupio predstavnike nezavisnih institucija za zaštitu …

Treći dijalog o pravima deteta „Srbija po meri deteta – infrastruktura i izazovi u sprovođenju” Read More »

Konferencija KOLIKO SMO BLIZU TRGOVINI LJUDIMA? Presek stanja u Srbiji u kontekstu 21. veka

Kao događaj koji bi na neki način smisleno trebalo da zaokruži čitav niz različitih ASTRINIH aktivnosti u 2022,  8. decembra, organizovale smo konferenciju pod nazivom KOLIKO SMO BLIZU TRGOVINI LJUDIMA? PRESEK STANJA U SRBIJI U KONTEKSTU 21. VEKA. Na događaju su predstavljeni nalazi najnovijeg istraživanja o trgovini ljudima u Srbiji, kao i najvažniji nalazi uporedne …

Konferencija KOLIKO SMO BLIZU TRGOVINI LJUDIMA? Presek stanja u Srbiji u kontekstu 21. veka Read More »

Predstavljena Analiza sudske prakse za 2021. i uočeni trendovi u periodu 2018-2021

Danas, 29. novembra 2022, u Beogradu održan je okrugli sto na kome su predstavljeni nalazi analize Analiza sudske prakse za 2021. godinu: Položaj i prava žrtava u krivičnom postupku za krivično delo trgovina ljudima i srodna krivična dela, posredovanje u vršenju prostitucije, trgovina maloletnim licima radi usvojenja, kao i prekršaj prostitucija. Ovom prilikom, učesnici/e su …

Predstavljena Analiza sudske prakse za 2021. i uočeni trendovi u periodu 2018-2021 Read More »

Predstavljen ALARM izveštaj za period maj–oktobar 2022

Koalicija prEUgovor u četvrtak, 24. novembra, predstavila je najnoviji Alarm – nezavisni polugodišnji izveštaj o napretku Srbije u klasteru 1 (Osnove), sa fokusom na političkim kriterijumima i poglavljima 23 (Pravosuđe i osnovna prava) i 24 (Pravda, sloboda i bezbednost) pristupnih pregovora sa Evropskom unijom. Kako je istaknuto u uvodu, izmenjene geopolitičke okolnosti pojačale su pažnju …

Predstavljen ALARM izveštaj za period maj–oktobar 2022 Read More »

Sastanak specijalizovanih advokata i NVO koje pružaju pravnu pomoć žrtvama trgovine ljudima

Danas i sutra (21. i 22. novembra 2022), u organizaciji Saveta Evrope, u Strazburu odigrava se susret stručnjaka, specijalizovanih advokata i predstavnika/ca specijalizovanih organizacija za pružanje pravne pomoći i podrške žrtvama trgovine ljudima. U ova dva dana prisutni profesionalci biće upoznati sa nalazima GRETE iz treće runde evaluacije Konvencije, čiji je fokus bio na pristupu …

Sastanak specijalizovanih advokata i NVO koje pružaju pravnu pomoć žrtvama trgovine ljudima Read More »

Proslava 20-godišnjice Missing Children Europe

Dana 15. novembra organizacija Missing Children Europe proslavila je 20-godišnjicu rada svečanom večerom u palati Šarl de Loren u Briselu. Tokom ceremonije, organizacija je odala priznanje njenom veličanstvu kraljici Paoli od Belgije, počasnoj predsednici Evropskog saveta zaštitnika nestale dece, za izuzetnu privrženost i podršku cilju pronalaženja nestale dece, kome je doprinosila podižući svest javnosti o …

Proslava 20-godišnjice Missing Children Europe Read More »

Učiniti internet bezbednim za decu!

Otvoreno pismo Evropskoj uniji Poziv na akciju civilnog društva i organizacija za prava deteta povodom 18. novembra 2022 – Evropskog dana zaštite dece od seksualne eksploatacije i seksualnog zlostavljanja Svako dete treba da bude bezbedno, radoznalo i srećno – da jednostavno bude dete. Nažalost, stvarnost je veoma različita za sve veći broj dece koja doživljavaju …

Učiniti internet bezbednim za decu! Read More »

Politika privatnosti

ASTRA vrlo ozbiljno shvata svoju odgovornost u pogledu zaštite podataka o ličnosti. Astra.rs obvezuje se da će štititi Vašu privatnost i omogućiti Vam najbolje moguće iskustvo korišćenja naše aplikacije. Molimo, pročitajte ovu izjavu kako biste razumeli kako se odnosimo prema Vašim ličnim podacima. Ova izjava se može menjati, pa preporučujemo da je povremeno proverite. Ova …

Politika privatnosti Read More »

Održane obuke profesionalaca UNAPREĐENJE PRAVA DECE ŽRTAVA I SVEDOKA KRIVIČNIH DELA

Kako bi doprinela jačanju kapaciteta Službi za pomoć i podršku svedocima i oštećenima sa fokusom na deci žrtvama i svedocima krivičnih dela, kao i kapaciteta  drugih profesionalaca/ki  odgovornih za zaštitu prava deteta (predstavnici pravosuđa, policije, centara za socijalni rad, obrazovanja, organizacija civilnog društva), ASTRA je u prethodnom periodu započela niz obuka koje će se realizovati …

Održane obuke profesionalaca UNAPREĐENJE PRAVA DECE ŽRTAVA I SVEDOKA KRIVIČNIH DELA Read More »

ASTRA predstavila detaljan izveštaj o slučaju radne eksploatacije radnika iz Vijetnama – Linglong

Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima obeležile smo predstavljanjem nalaza izveštaja o trgovini ljudima u svrhu radne eksploatacije radnika iz Vijetnama angažovanih na izgradnji fabrike pneumatika Linglong − WOULD YOU REALLY BUY THIS? (Da li biste pristali na ovo?) Slučaj masovne trgovine ljudima u cilju radne eksploatacije u Srbiji: Novo robovlasništvo za 21. vek. Izveštaj je predstavljen …

ASTRA predstavila detaljan izveštaj o slučaju radne eksploatacije radnika iz Vijetnama – Linglong Read More »

Scroll to Top