Facebook Pixel Code

Hrist1na

Regionalna radionica OEBS-a

Na Jahorini u organizaciji OEBS-a 18. jula održana je regionalna radionica o implementaciji jedinistvenih smernica za identifikaciju i upućivanje žrtava trgovine ljudima unutar okvira za prihvat migranata i izbeglica u državama članicama OEBS-a. Na radionici su učestvovali predstavnici relevantnih državnih institucija i nevladinih organizacija iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Severne Makedonije, Srbije, Hrvatske, kao i …

Regionalna radionica OEBS-a Read More »

Radionica planiranja aktivnosti u okviru projekta „Sprečavanje i suzbijanje trgovine ljudima na Zapadnom Balkanu“

18–19.06.2019, Skoplje, Severna Makedonija – Radionica planiranja aktivnosti na novom Regionalnom projektu pod nazivom „Sprečavanje i suzbijanje trgovine ljudima na Zapadnom Balkanu“ koji trenutno sprovodi Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) i koji je odobrilo nemačko Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj, održana je u Skoplju 18. i 19. juna 2019. godine.

CEDAW kampanja #NeVremeZaZene

ASTRA, Autonomni ženski centar i Žene u crnom, u saradnji sa Feminističkim culturnim centrom − BeFem , započele su kampanju za promociju preporuka Komiteta Ujedinjenih nacija za eliminaciju diskriminacije žena (CEDAW). Cilj kampanje je ukazivanje na neodgovarajući odnos države prema ženama uopšte, ali i prema preporukama CEDAW Komiteta koje se odnose na obaveze države da …

CEDAW kampanja #NeVremeZaZene Read More »

Kampanja „Radna eksploatacija je stvarna“

Za potrebe realizacije projekta Radna eksploatacija je stvarna, koji je deo programa MY WAY − Make it Work for Youth! podržanog strane EIDHR, organizovana je intenzivna kampanja i urađen istoimeni portal namenjen, pre svega, informisanju mladih kako bi izbegli ne-fer ponude poslodavaca u zemlji i inostranstvu. Realizaciju ovog projekta pratila je i intenzivna kampanja za …

Kampanja „Radna eksploatacija je stvarna“ Read More »

Održan Okrugli sto RADNA EKSPLOATACIJA JE STVARNA

ASTRA – Akcija protiv trgovine ljudima se već 20 godina aktivno bavi borbom protiv trgovine ljudima u čiji domen spada i radna eksploatacija. Juče (6. juna) organizovale smo završni događaj /okrugli sto/ u okviru projekta Radna eksploatacije je stvarna, koji je deo šireg programa MY WAY − Make it Work for Youth!, posvećenog pre svega …

Održan Okrugli sto RADNA EKSPLOATACIJA JE STVARNA Read More »

Međunarodni dan nestale dece, 25. maj #NeZaboraviMe

Dvadeset petog maja se obeležava Međunarodni dan nestale dece ustanovljen u znak sećanja na šestogodišnjeg Etana Paca koji je 1979. godine nestao u Njujorku na putu prema stanici školskog autobusa. Dan nestale dece najpre je ustanovljen u Americi, da bi ubrzo potom on postao Međunarodni dan nestale dece, čiji je simbol rečenica „Ne zaboravi me“.

Početak kampanje za promociju CEDAW preporuka #NeVremeZaZene

ASTRA, Autonomni ženski centar i Žene u crnom, u saradnji sa BeFem-om, započele su kampanju za promociju preporuka Komiteta Ujedinjenih nacija za eliminaciju diskriminacije žena (CEDAW). Cilj kampanje je ukazivanje na neodgovarajući odnos države prema ženama uopšte, ali i prema preporukama CEDAW Komiteta koje se odnose na obaveze države da spreči svaki vid diskriminacije žena …

Početak kampanje za promociju CEDAW preporuka #NeVremeZaZene Read More »

Scroll to Top