Facebook Pixel Code

Hrist1na

Sudska praksa za krivično delo trgovina ljudima – UZNEMIRUJUĆI ODRAZ DRUŠTVA

SAOPŠTENJE POVODOM 30. JULA   MEĐUNARODNOG DANA BORBE PROTIV TRGOVINE LJUDIMA Rezolucijom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija 30. jul je ustanovljen kao Međunarodni dan borbe protiv trgovine ljudima u cilju skretanja globalne pažnje javnosti na sveprisutnost ovog problema. Jedno od merila uspešnosti ove borbe i kvaliteta sistemskog odgovora na problem trgovine ljudima jeste i ostvarenje prava žrtava …

Sudska praksa za krivično delo trgovina ljudima – UZNEMIRUJUĆI ODRAZ DRUŠTVA Read More »

Poziv za podnošenje ponuda za kreiranje kampanje podizanja svesti o Evropskom broju za nestalu decu 116000 u Srbiji

ASTRA – Akcija protiv trgovine ljudima poziva marketinške, PR i agencije za digitalni marketing da zajedničkim snagama, kreiramo kampanju podizanja svesti o postojanju, svrsi i uslugama Evropskog broja za nestalu decu 116000 u Srbiji. Detaljan opis posla i zadataka koje podrazumeva ovaj poziv dat je dokumentu Terms of Reference koji je kao sastavni deo dokumentacije …

Poziv za podnošenje ponuda za kreiranje kampanje podizanja svesti o Evropskom broju za nestalu decu 116000 u Srbiji Read More »

Održan okrugli sto u Zrenjaninu − Položaj i prava stranih radnika/ca u Srbiji

Astra – akcija protiv trgovine ljudima u saradnji sa organizacijom Roza- radna prava žena (TAG), organizovala je u četvrtak, 13. jula u hotelu Vojvodina u Zrenjaninu, okrugli sto pod nazivom Položaj i prava stranih radnika/ca u Srbiji – izazovi i preporuke za unapređenje normativnog okvira i prakse. Cilj okruglog stola bio je da se zainteresovanim …

Održan okrugli sto u Zrenjaninu − Položaj i prava stranih radnika/ca u Srbiji Read More »

RADIONICE posvećene jačanju kapaciteta žrtava trgovine ljudima i drugih ranjivih pojedinca

U periodu trajanja projekta “ZAŠTITA I PODRŠKA – Jačanje procesa reintegracije (potencijalih) žrtava trgovine ljudima i drugih ranjivih grupa i pojedinaca“, koji se realizuje uz podršku globalnog programa Nemačke razvojne saradnje „Migracije za razvoj“, a koji u Srbiji sprovodi GIZ – organizovano je osam tematskih radionica. Radionice su pripremljene i realizovane u saradnji sa nevladinim …

RADIONICE posvećene jačanju kapaciteta žrtava trgovine ljudima i drugih ranjivih pojedinca Read More »

AMBER Alert u Albaniji: Trening za predstavnike/ce policije i hitnih službi

Tokom prošle nedelje, 13. i 14. juna, predstavnice ASTRE bile su u prilici da učestvuju na događaju: „AMBER Alert u Albaniji: Trening za predstavnike/ce policije i hitnih službi”, u organizaciji Međunarodnog centra ta nestalu i eksploatisanu decu / International Centre for Missing & Exploited Children (ICMEC). Međunarodni centar za nestalu i eksploatisanu decu, u partnerstvu …

AMBER Alert u Albaniji: Trening za predstavnike/ce policije i hitnih službi Read More »

GRETA objavila treći izveštaj o Srbiji

U proteklih pet godina u Srbiji je usvojeno nekoliko zakonskih promena relevantnih za borbu protiv trgovine ljudima. Međutim, potrebno je preduzeti dalje korake kako bi se osigurao efikasan pristup žrtvama pravdi i pravnim lekovima, navodi telo Saveta Evrope za borbu protiv trgovine ljudima GRETA u novom izveštaju objavljenom 16. juna 2023. Izveštaj pozdravlja korake koje …

GRETA objavila treći izveštaj o Srbiji Read More »

Predstavljen Izveštaj o trgovini ljudima Stejt Departmenta za 2023: SRBIJA I DALJE NA WATCH LISTI

Krajem prošle nedelje na ceremoniji u Stejt Departmentu zvanično je predstavljen novi Izveštaj o trgovini ljudima (TIP Report) 2023, koji ocenjuje napore vlada širom sveta u borbi protiv trgovine ljudima tokom prethodne godine i ističe strategije za rešavanje ovog zločina i zaštitu žrtava. Izveštaj o trgovini ljudima je glavno diplomatsko i dijagnostičko sredstvo američke vlade …

Predstavljen Izveštaj o trgovini ljudima Stejt Departmenta za 2023: SRBIJA I DALJE NA WATCH LISTI Read More »

RADIONICA Dužna pažnja i odgovornost u lancu snabdevanja

ASTRA – Akcija protiv trgovine ljudima (u daljem tekstu ASTRA) u saradnji sa najstarijom međunarodnom organizacijom za ljudska prava i borbu protiv modernog ropstva i svih oblika eksplotacije, Anti-Slavery International, organizovala je 05.juna 2023. U Beogradu jednodnevnu radionicu na temu Dužna pažnja i odgovornost u lancu snabdevanja u kontekstu suzbijanja trgovine ljudima i radne eksploatacije. …

RADIONICA Dužna pažnja i odgovornost u lancu snabdevanja Read More »

Scroll to Top