Facebook Pixel Code

Hrist1na

Zaštitimo našu budućnost: Međunarodni dan nestale dece

Međunarodni dan nestale dece (IMCD) obeležava se danas 25. maja, a prvi put je obeležen 2001. godine, zahvaljujući zajedničkim naporima organizacija Missing Children Europe, Međunarodnog centra za nestalu i eksploatisanu decu (ICMEC) i Evropske komisije, . Međunarodni dan nestale dece je posvećen podizanju svesti o problemu nestale dece, pružanju nade porodicama pogođenim ovim tragedijama i …

Zaštitimo našu budućnost: Međunarodni dan nestale dece Read More »

Obuka „Pružanje pravne pomoći i zaštita žrtava trgovine ljudima“ za pravnike: Ispred vas je ljudsko biće, ne stvar

Direktorka Akcije protiv trgovine ljudima – ASTRA Marija Anđelković bila je jedna od predavača na obuci „Pružanje pravne pomoći i zaštita žrtava trgovine ljudima“ u Petrovcu, u Crnoj Gori namenjonoj pravnicima radi unapređenja znanja o trgovini ljudima kao fenomenu i načinu ophođenja prema žrtvama u ovoj osetljivoj temi. Anđelković je pričala o tome kako se …

Obuka „Pružanje pravne pomoći i zaštita žrtava trgovine ljudima“ za pravnike: Ispred vas je ljudsko biće, ne stvar Read More »

Unsplash/ Guillaume Périgois

La Strada International: Zajednička izjava NVO o preinačenoj direktivi EU o borbi protiv trgovine ljudima

Evropski parlament je 23. aprila, tokom poslednjeg plenarnog sastanka u ovom mandatu, usvojio konačni tekst preinake Direktive EU o borbi protiv trgovine ljudima. Mi, dole potpisane nevladine organizacije za ljudska prava, pozdravljamo određeni napredak koji je postignut u revidiranoj Direktivi. Pozitivno je da su sankcije za pravna lica pojačane za odgovorne za nedolično ponašanje; da …

La Strada International: Zajednička izjava NVO o preinačenoj direktivi EU o borbi protiv trgovine ljudima Read More »

ASTRA pokreće projekat „SOS linije za pomoć deci 116000, rizici koji se trebaju izbeći i bezbednosna uputstva“

U saradnji sa finskom organizacijom Lasten perusoikeudet – Children’s Fundamental Rights i uz podršku evropske organizacije za nestalu decu, ASTRA je u aprilu 2024. započela  sa sprovođenjem projekta „SOS LINIJE ZA POMOĆ DECI 116000, RIZICI KOJI SE TREBAJU IZBEĆI I BEZBEDNOSNA UPUTSTVA“. Glavni cilj projekta je zaštita dece proaktivnim sprečavanjem rizika od nestanka i viktimizacije …

ASTRA pokreće projekat „SOS linije za pomoć deci 116000, rizici koji se trebaju izbeći i bezbednosna uputstva“ Read More »

Unsplash/ Christian Lue

EU Parlament glasao ZA Direktivu koja će zahtevati od kompanija da istraže i iskorene prisilni rad u svojim lancima snabdevanja

EU Parlament je juče glasao ZA istorijsku Direktivu koja će zahtevati od kompanija da istraže i iskorene prisilni rad u svojim lancima snabdevanja. Ova Direktiva o dužnoj pažnji na korporativnu odgovornostu (CSDDD) će uticati na radnike na globalnom nivou i poslati snažnu poruku da EU zauzima čvrst stav protiv prinudnog rada. Direktiva je usvojena sa …

EU Parlament glasao ZA Direktivu koja će zahtevati od kompanija da istraže i iskorene prisilni rad u svojim lancima snabdevanja Read More »

Evropski parlament usvojio Uredbu za sprečavanje uvoza i trgovinu robom koja je napravljena prinudnim radom

Evropska unija uvodi dalekosežni Uredbu za sprečavanje uvoza i trgovinu robom koja je napravljena prinudnim radom. Konačno usvajanje u Parlamentu označava istorijski trenutak jer EU zauzima jasan stav protiv prinudnog rada i uvoza proizvoda nastalih prinudnim radom. Saopštenje Anti-Slavery International prenosimo u celosti:  The EU agrees to introduce a far-reaching law to prevent the import …

Evropski parlament usvojio Uredbu za sprečavanje uvoza i trgovinu robom koja je napravljena prinudnim radom Read More »

Novi ASTRIN izveštaj: Neispričana priča 11 radnika žrtava trgovine ljudima u Srbiji

Predstavljamo Vam izveštaj o novom slučaju radne eksploatacije 11 indijskih radnika angažovanih od strane kompanije “China energy engineering group”, a koji su bili angažovani na radovima u okviru gradilištu fabrike Linglong u Zrenjaninu. U izveštaju je detaljno opisan slučaj u kome je učestvovalo 11 indijskih radnika u Zrenjaninu u Srbiji, a kojima je ASTRA počela da pomaže krajem januara 2024. nakon što su je kontaktirali. …

Novi ASTRIN izveštaj: Neispričana priča 11 radnika žrtava trgovine ljudima u Srbiji Read More »

Diskusioni forum: Položaj i izazovi radnica na poslovima čišćenja i nege u Srbiji i zemljama Evropske unije

ASTRA – Akcija protiv trgovine ljudima predstavila je studiju „Položaj i izazovi radnica na poslovima čišćenja i nege u Srbiji“ koju je izradila, SeCons – Grupa za razvojnu inicijativu  za potrebe naše organizacije i u saradnji sa nama, a uz finansijsku podršku fondacije Rosa Luxemburg Stiftung za jugoistočnu Evropu. U studiji se bavimo fenomenom rada u domaćinstvu, uslovima …

Diskusioni forum: Položaj i izazovi radnica na poslovima čišćenja i nege u Srbiji i zemljama Evropske unije Read More »

Predstavljena prezentacija “Uloga linije 116 000 u pružanju podrške u slučajevima nestale dece u Srbiji – prikaz dosašnjeg rada i sinhronicitet sa sistemom PRONAĐI ME”

Predstavnica ASTRE Marija Vukašinović održala je u četvrtak 4. aprila prezentaciju na temu “Uloga linije 116 000 u pružanju podrške u slučajevima nestale dece u Srbiji – prikaz dosašnjeg rada i sinhronicitet sa sistemom PRONAĐI ME” (The role of 116000 Hotline in providing support on Missing children cases in Serbia – A decade of work …

Predstavljena prezentacija “Uloga linije 116 000 u pružanju podrške u slučajevima nestale dece u Srbiji – prikaz dosašnjeg rada i sinhronicitet sa sistemom PRONAĐI ME” Read More »

Održan diskusioni forum: Prinudno prosjačenje u Srbiji – prikaz zatečenog stanja

ASTRA – Akcija protiv trgovine ljudima održala je 4. aprila diskusioni forum i predstavila publikaciju pod nazivom „Prinudno prosjačenje – Analiza propisa i institucionalne prakse“ u okviru projekta Prosjačenje – (ne)vidljiva eksploatacija oko nas koja se sprovodi uz podršku Centra za istraživanje i kreiranje politika i Ministarstva spoljnih poslova Kraljevine Norveške. Okupljenima se, najpre, obratila moderatorka događaja Sanja …

Održan diskusioni forum: Prinudno prosjačenje u Srbiji – prikaz zatečenog stanja Read More »

Scroll to Top